Instruktion för användning/Instruction For Use

dExact RST (respiratory self-test) See Video Instruction in English.

Fyra enkla steg att testa Dina luftvägar

När testet och färgtolkning sker bör en lugn och avskild plats användas. Skölj munnen med vanligt kranvatten i minst 2 min, tvätta och torka dina händer noga.
Öppna paketet och kontrollera innehållet. Jämför stickans färgade yta med centrum på färghjulet. Sticka bör ha en liknande färg (kvalitetskontroll). Om det inte ser ut på ett liknande sätt så ta en ny sticka och jämför.

Se till att det finns en papperskorg eller liknande kärl att slänga testmaterial i efter att testen är klar.
Delarna i testet får INTE spolas ned i toaletten.

Använd en plastmugg eller en ren kopp för att hosta upp och samla slem i. Använd gärna engångshandskar om du känner obehag. Slem kan vara infektiöst. Doppa stickan i slemvätskan och låt den vara i kontakt med vätskan i minst 10 sekunder. Se till att ytan är helt vätskefylld.

Använd en bit toalettpapper eller liknande för att låta överflödig vätska rinna av. Vänta 10 sekunder.

Jämför stickans färgyta med färghjulet. OBS! Om färgen på stickan ändras till blå så indikerar detta på ett positivt utslag för infektion.

Kontakta då vårdcentralen för vidare tester. Glöm inte att tvätta händerna efter utfört test.


Tolkning vid färgförändring

Använd det bifogade färghjulet för att tolka en eventuell färgförändring.

Snurra färghjulet tills närmaste jämförbara färg hittas och avläs sedan om du får en (-) negativ eller (+) positiv färg.

I ett fall av ett (+) positivt utslag, ring vårdcentralen eller liknande vårdcenter för vidare tester och behandlingar. Ta med testet till vårdcentralen.


Bakgrund

Många år av forskning
Detta test har varit föremål för många års forskning. Fokus har legat på ett tillväxtprotein (HGF) som kroppen själv producerar vid skador i kroppen. Denna tillväxtfaktor indikerar med stor känslighet graden av skada och kan även reparera skadan.

Luftvägsinfektion: Symtomen vid luftvägsinfektion är många; huvudvärk, nysning, frossa, feber, halsont och hosta. I de flesta fallen orsakas luftvägsinfektion av virus. Virala infektioner är självläkande och skall inte behandlas med antibiotika. Däremot skall en bakteriell luftvägsinfektion behandlas med antibiotika så snart som möjligt för att förhindra lungskador. Virala infektioner i luftvägarna kan dock sekundärt bli infekterade med bakterier. Därav har antibiotika använts förebyggande och skapat en viss överkonsumtion av antibiotika vid luftvägsinfektioner vilket sedan spelat en avgörande roll i utbredningen av multi resistenta bakterier.
Detta test det första och hittills enda testet som direkt och med hög känslighet kan upptäcka akuta skador orsakade av bakterieinfektioner.

Resultatet

Självtest vid misstänkt nedre luftvägsinfektion

Målet för detta test är att tidigt förse patienten och vården med information för att identifiera en akut infektion i luftvägarna.

Färgförändring

Färgförandringen på teststickan indikerar en akut infektion.

Vård i rätt tid

Tidiga beslut angående sjukdomar som kan behöva en snabb behandling med eller utan antibiotika, eller andra nödvändiga behandlingar eller tester, kommer att ge patienten en bättre livskvalitet samtidigt som vårdsektorn blir mer effektiv och administration av antibiotika kan minskas.

OBS!!

 • Endast för utvärtes bruk!
 • Lägg inte paketet i frysen.
 • Ej för barn.
 • Använd en sticka endast en gång.
 • Om paketet är skadat beställ ett nytt.
 • Använd inte paketet efter utgångsdatum.
 • Förvara testet torrt mellan + 4 and +30 ° C
 • Efter slutförd användning skall alla delar ses som normalt avfall. SPOLA INTE ner någon del i toaletten.

Symboler

Negativt –

Negativt resultat (-) indikerar att risken för en allvarlig bakteriell infektion i luftvägarna är mycket låg.
Icke akuta virala infektioner eller allergiska reaktioner kan då ligga bakom symtomen. Rekommendationen är att vila i hemmet, inta vätska och undvika allmänna publika platser då risken finns för en sekundär bakteriell infektion.

Positivt +

Om resultatet är positivt (+) på stickans testyta, skall vårdcentral/doktor kontaktas så snart det är möjligt. I de fall feber, frossa, blodigt slem finns med i bilden skall en akutklinik kontaktas omedelbart.

Färghjulets tolkning

Om du lider av en begränsning i ditt färgseende, låt någon utan dessa begränsningar utföra färgtolkningen!
En naturlig ljuskälla är att föredra vid avläsningen (dagsljus). Vid jämförelse, håll teststickan så nära färghjulets ytor som möjligt. Se till att det finns bra allmänljus. Ljusblå färg kan indikera en mindre infektion. I dessa fall drick vatten, vila en dag och ta ett nytt test med en ny teststicka. Om det andra testet visar en mer mörkblå färg, ring vårdupplysning / doktor eller akutklinik för vidare instruktioner.

Självtest vid misstänkt nedre luftvägsinfektion Infection ratio

Målet för detta test är att tidigt förse patienten och vården med information för att identifiera en akut infektion i luftvägarna.

Färgförändring

Färgförandringen på teststickan indikerar en akut infektion.

Vård i rätt tid

Tidiga beslut angående sjukdomar som kan behöva en snabb behandling med eller utan antibiotika, eller andra nödvändiga behandlingar eller tester, kommer att ge patienten en bättre livskvalitet samtidigt som vårdsektorn blir mer effektiv och administration av antibiotika kan minskas.

 • Endast för utvärtes bruk!
 • Lägg inte paketet i frysen.
 • Ej för barn.
 • Använd en sticka endast en gång.
 • Om paketet är skadat beställ ett nytt.
 • Använd inte paketet efter utgångsdatum.
 • Förvara testet torrt mellan + 4 and +30 ° C
 • Efter slutförd användning skall alla delar ses som normalt avfall. SPOLA INTE ner någon del i toaletten.