dExact självtester/Self Test

PLEASE READ. Respiratory test statement. In English and Chinese.

En av dagens största utmaningar är att snabbt och i ett tidigt skede kunna diagnostisera akuta infektioner med en lättanvänd teknik.

För att möjliggöra ett säkert och effektivt omhändertagande av en patient med akut infektion måste det medicinska teamet kunna svara på följande frågor:

1. Är antibiotikabehandling verkligen nödvändig.

2. Vilka diagnostiska tester och rutiner måste vidtas i denna situation.

3. Vilka allvarliga sjukdomar ger en sen behandlad infektion.

4. Behöver patienten isoleras p.g.a. smitta.

dExact-snabbtester ger snabbt svar

Denna test ger värdefull och mycket snabb information om vidare handläggning av patienten.

Med ett enkelt prov från respektive kroppsvätska och utan någon teknisk utrustning ger självtestet svar på dessa frågor på några sekunder med över 90% säkerhet. Tester på över 2000 svenska patienter visar att:

1. Vid ett positivt testresultat som indikerar en akut inflammation/infektion i luftvägarna så skall patienten vidarebehandlas med över 90% säkerhet.

2. Vid starkt positivt resultat behövs omedelbar kontakt med vårdcentral/akutklinik eller liknande ske.

4. Om testresultatet är negativt bör testet tas en eller ett par gånger vid efterföljande dagar.

5. Om testet fortfarande är negativt och ingen eller låg feber finns < 37,5. Drick vätska och vila i hemmet.

Därför är dExact-snabbtest ett viktigt test… 

Detta är ett nytt koncept i vårdkedjan och i World of Life science.

Det är mycket viktigt på grund av faktorer som:

1. Minskar överförskrivningen av antibiotika och därigenom också bakterieresistensen.

2. Skiljer mellan infektion och inflammation.

3. Realtidsdiagnos minimerar sent insatta behandlingar.

4. Indikationen av HGF-protein i kroppsvätskor hjälper till att effektivare och snabbare identifiera akuta och/eller kroniska tillstånd.

5. Eliminerar kostnader för ej nödvändiga provtagningar.

6. Hjälper till att minska falska positiva och negativa svar.

7. dExact-snabbtester påverkas inte av antibotika-behandling och blir negativ av ovidkommande bakterier.

dExact-snabbtest bör vara det första testet personer med misstänkt akuta infektioner skall ta.
Ännu bättre om de kan tas tidigt i hemmiljö.

Köp testerna här.