Actions against COVID-19

PEAS institute has taken actions against the spread of Coronavirus
(COVID-19) from the 28 of February 2020.

For our patients and our staff´s security we now and further on prohibiting visits of any person or organization that do not belong to PEAS members group, employed staff or in case of acute patient care.

PEAS institut AB har vidtagit åtgärder mot spridningen av Corona-viruset (COVID-19) från den 28 februari 2020.

För våra patienter och vår personals säkerhet förbjuder vi nu och tills vidare besök av någon person eller organisation som inte tillhör PEAS-medlemmar, anställd personal eller patienter som söker akut vård.