Här hittar du information om infektioner som kan uppstå i olika delar av kroppen och hur du enkelt och säkert kan diagnostisera och även övervaka utvecklingen av en eventuell infektion.

Sedan 1995 har vi forskat och utvecklat svensk infektionsmedicin i samarbete med andra aktörer inom universitet och landsting.

Om du är medicinstuderande forskare, doktor eller professor så finns material att studera under “Forskning”.

För dig som besöker oss för att få veta mer om infektioner i olika delar av kroppen förklarat på ett enklare sätt, hoppas vi kunna förmedla bra och nyttig kunskap, baserad på ärlig och riktig forskning opåverkad av forskningsfusk.

Klicka på den rubrik du vill veta mer om vad gäller infektionsrisker och hur du med enkla medel går vidare om du råkar få en infektion där.

SE vår film om vår kamp mot antibiotikaresistensen vid luftvägsinfektioner!